Klik om te vergroot

Graad 5 Kwartaal 3 Geografie Opsomming
Volgens die Platinum reeks
– Die weer
– Reënval
– Klimaat
– Natuurlike plantegroei

Klik om te vergroot

Graad 5 Kwartaal 3 Geskiedenis Opsomming
Volgens die Platinum reeks
– Die Nylrivier en hoe dit nedersettings beïnvloed het
– Lewenswyse in Antieke Egipte
– Toetankamen

Klik om te vergroot

Graad 5 Kwartaal 3 Lewensvaardighede Opsomming
Volgens die Platinum reeks
– Feeste en gebruike binne verskillende gelowe
– Veiligheidsmaatreëls by die huis en in die omgewing
– Water is ‘n belangrike basiese behoefte
– Eet gesond

Klik om te vergroot

Graad 5 Kwartaal 3 NW & Teg Opsomming
Volgens die Platinum reeks
– Gebergde energie in brandstowwe
– Verbranding van brandstowwe
– Veiligheid met vuur
– Energie en elektrisiteit
– Hoofstroomelektrisiteit
– Veiligheid met elektrisiteit
– Energie en beweging
– Stelsels om dinge mee te beweeg