Klik om te vergroot

Graad 5 Kwartaal 1 Geografie Opsomming
– Wêreldkaart en kompasrigtings
– Afrika ons vasteland (oseane, lande en belangrike stede)
– ‘n Fisiese kaart van Afrika
– Beelde van Afrika

Klik om te vergroot

Graad 5 Kwartaal 1 Geskiedenis Opsomming
– Jagter-versamelaars en herder in Suider-Afrika
– Jagter-versamelaars samelewing van die San in later steentydperk
– Medisyne uit plante
– Die jag en die pyle en boog
– Wat het die San geglo?
– San-rotskuns
– Die samelewing van Khoikhoi-herders in die later steentydperk

Klik om te vergroot

Graad 5 Kwartaal 1 Lewensvaardighede Opsomming
– Positiewe selfbegrip
– Gee en ontvang terugvoer
– Hanteer emosies
– Verhoudings met maats, ouer mense en vreemdelinge

Klik om te vergroot

Graad 5 Kwartaal 1 Natuurwetenskappe en Tegnologie Opsomming
– Plante en diere op Aarde
– Diereskelette
– Skelette as strukture
– Voedselketting
– Lewensiklusse