Klik om te vergroot

Graad 6 Kwartaal 4 Geografie Opsommings
Volgens die Platinum Reeks
– Bevolking
– Bevolkingsverspreiding in Suid-Afrika

Klik om te vergroot

Graad 6 Kwartaal 4 Geskiedenis Opsommings
Volgens die Platinum reeks
– Inheemse genesing in Suid-Afrika
– Sommige moderne Westerse wetenskaplike mediese ontdekkings
– Die skakel tussen holistiese en Westerse genesingsvorne vandag

Klik om te vergroot

Graad 6 Kwartaal 4 Lewensvaardighede Opsommings
Volgens die Platinum reeks
– Noodhulpbehandeling in verskeie situasies
– Voedselhigiëne
– Oordraagbare siektes
– MIV en Vigs

Klik om te vergroot

Graad 6 Kwartaal 4 NW & Teg Opsommings
Volgens die Platinum reeks
– Die sonnestelsel
– Mane
– Die beweging van die Aarde, die planete en die maan
– Stelsels vir die bestudering van die ruimte
– Stelsels om die Maan en Mars te verken