Klik om te vergroot

Graad 9 Kwartaal 2 EBW Opsomming
– Hersienning
– Kontanttransaksies: Debiteure (1)
– Prysteorie
– Sektore van die ekonomie

Klik om te vergroot

Graad 9 Kwartaal 2 Geografie Opsomming
– Ontwikkelingskwessies
– Faktore wat ontwikkeling beïnvloed
– Geleenthede vir ontwikkeling

Klik om te vergroot

Graad 9 Kwartaal 2 Geskiedenis Opsomming
– Die Kerntydperk en die Koue Oorlog (1945 – 1990)
– Einde van die Tweede Wêreldoorlog in die Stille Oseaan: Atoombomme en die begin van die Kerntydperk
– Definisie van die supermoonthede en die betekenis van “Koue Oorlog”
– Areas van konflik en Kompitisie tussen die supermoonthede in die Koue Oorlog
– Die einde van die Koue Oorlog 1989

Klik om te vergroot

Graad 9 Kwartaal 2 Lewensoriëntering Opsomming
– Grontwetlike regte en verantwoordelikhede: Burgers se regte en verantwoordelikhede
– Grontwetlike regte en verantwoordelikhede: Grontwetlike waardes
– Wêreld van werk: Opsies beskikbaar na voltooiing van Graad 9 en kennis van die arbeidswêreld

Klik om te vergroot

Graad 9 Kwartaal 2 Natuurwetenskappe Opsomming
– Verbindings en chemiese reaksies
– Chemiese vergelykings om reaksies voor te stel
– Reaksies van metale en niemetale met suurstof
– Nog reaksies van metale met suurstof: roes
– Reaksies van niemetale met suurstof
– Sure en basisse, en pH-waarde

Klik om te vergroot

Graad 9 Kwartaal 2 Tegnologie Opsomming
– Meganiese stelsels en beheer
– Spuitmeganika
– Hidrouliese pers en hidrouliese domkrag
– Wielkatrolle
– Meganismes in die huis