Graad 6 Kwartaal 1 Opsommings en Assesserings Pakket

R57.50

Category: Tag:

Description

Graad 6 Kwartaal 1 Opsommings en Assesserings Pakket
Sluit in:
Assesserings:
– Afrikaans Formele Assessering Toets
– Afrikaans Mondeling Rubriek (Gebruik saam met eie onderwerp)
– Afrikaans Opstel Rubriek (Gebruik saam met eie onderwerp)
– Afrikaans Transaksionele Skryfwerk Rubriek (Gebruik saam met eie onderwerp)
– Geografie Formele Assessering
– Geskiedenis Formele Assessering
– Lewensvaardighede Formele Assessering Projek
– NWT Formele Assessering Toets
– Wiskunde Formele Assessering Toets
– English Essay Rubric (Use with own topic)
– English Formal Assessment Test
– English Oral Rubric (Use with own topic)
– English Transactional Writing Rubric (Use with own topic)

Opsommings:
– Afrikaans Opsomming
– Geografie Opsomming
– Geskiedenis Opsomming
– Lewensvaardighede Opsomming
– NWT Opsomming

– Engelse Opsomming