Grade 4 Term 1 Summaries and Assessments Package

R57.50

Category: Tag:

Description

Grade 4 Term 1 Summaries and Assessments Package
Include:
Assessments:
– Afrikaans Formele Assessering Toets
– Afrikaans Mondeling Rubriek (Gebruik saam met jou eie onderwerp)
– Afrikaans Opstel Rubriek (Gebruik saam met jou eie onderwerp)
– Afrikaans Transaksionele Sryfwerk Rubriek (Gebruik saam met jou eie onderwerp)
– Geography Formal Assessment
– History Project
– Life Skills Formal Assessment Assignment
– NST Formal Assessment
– NST Investigation
– Mathematics Formal Assessment Test
– English Essay Rubric (Use with your own topic)
– English Formal Assessment
– English Oral Rubric (Use with your own topic)
– English Transactional Writing Rubric (Use with your own topic)

Summaries:
– Afrikaans Summary
– Geography Summary
– History Summary
– Life Skills Summary
– NST Summary

– English Summary