Grade 5 Term 4 Assessment and Summary Package

R57.50

Category: Tag:

Description

Grade 5 Term 4 Assessment and Summary Package
Includes:
Assessments:
– Afrikaans Formele Assessering Toets
– Afrikaans Mondeling Rubriek (gebruik saam met jou eie onderwerp)
– Afrikaans Opstel Rubriek (gebruik saam met jou eie onderwerp)
– Afrikaans Transaksionele Skryfwerk Rubriek (gebruik saam met jou eie onderwerp)
– Geography Formal Assessment
– History Formal Assessment
– Life Skills Formal Assessment
– NST Formal Assessment
– Mathematics Formal Assessment
– English Essay Rubric (use with your own topic)
– English Formal Assessment Test
– English Oral Rubric (use with your own topic)
– English Transactional Writing Rubric (use with your own topic)

Summaries:
– Afrikaans Summary
– Geography Summary
– History Summary
– Life Skills Summary
– NSt Summary
– English Summary