Grade 6 Term 1 Summaries and Assessments Pack

R57.50

Category: Tag:

Description

Grade 6 Term 1 Summaries and Assessments Pack
Include:
Assessments:
– Afrikaans Formele Assessering Toets
– Afrikaans Mondeling Rubriek (Gebruik saam met eie onderwerp)
– Afrikaans Opstel Rubriek (Gebruik saam met eie onderwerp)
– Afrikaans Transaksionele Skryfwerk Rubriek (Gebruik saam met eie onderwerp)
– Geography Formal Assessment
– History Formal Assessment
– Life Skills Formal Assessment Project
– NST Formal Assessment Test
– Mathematics Formal Assessment Test
– English Essay Rubric (Use with own topic)
– English Formal Assessment Test
– English Oral Rubric (Use with own topic)
– English Transactional Writing Rubric (Use with own topic)

Summaries:
– Afrikaans Summary
– Geography Summary
– History Summary
– Life Skills Summary
– NST Summary

– English Summary