Sale!

Werkkaart Pakket Graad 4 en 5

Original price was: R57.50.Current price is: R15.00.

Description

Graad 4/5 Werkkaart Pakket

Sluit in Afrikaans, Engels en Wiskunde
Wiskunde kom in beide Afrikaans en Engels.
97 werkkaarte met memorandums
Engels:
Abbreviations, Adjectives, Adverbs, Antonyms, Conjunctions, Degrees of Comparison, Idioms, Past, Future and Present Tenses, Relative Pronouns, Synonyms
Afrikaans:
Agtervoegsels, Antonieme, Byvoeglike Naamwoorde, Geslagte, Homofone, Homonieme, Idiome, Ontkenende Vorm, Sinonieme, Toekomende, Verlede en Teenwoordige Tyd, Trappe van Vergelyking, Vergelykings, Voornaamwoorde, Voorvoegsels
4 Begripstoetse
Wiskunde:
Aftrekking, Optelling, Deel met res, 2D en 3D Vorms, Breuke, Datahantering, Heelgetalle, Numeriese Patrone, Ontleed Data, Ontleed en interpreteer, Gemengde getalle, Plekwaarde, Uitgebreide Notasie, Faktore, Hoofwiskunde Vermenigvuldiging, Breuke Vermenigvuldiging, Ekwivalente Breuke, Gemengde Getalle Breuke, Tel aan en terug, Vermenigvuldiging van Veelvoude, Vermenigvuldiging