Afrikaanse Taalgids – Geskik vir Graad 8 – 12

R46.00

Description

Sluit in:
Selfstandige Naamwoorde, Byvoeglike Naamwoorde, Werkwoorde, Bywoorde, Telwoorde, Lidwoorde, Voorsetsels, Tussenwerpsels, Voornaamwoorde, Voegwoorde, Meervoude, Verkleining, Trappe van Vergelyking, Antonieme, Sinonieme, Homofone, Homonieme, Paronieme, Geslag, Idiome, Spreekwoorde en Frases, Letterlike en Figuurlike Betekenis, Vergelykings, Intensiewe Vorme, Deelwoorde, Direkte en Indirekte Rede, Ontkenning, Lydende en Bedrywende Vorm, Infinitief, Doeblette, Tydsvorme, Afkortings en Akronieme, Lettergrepe, Samestellings, Afleidings, Kritiese Taalbewustheid
Feite en Menings, Enkelvoudige en Saamgestelde Sinne, Lande en hul Inwoners