Graad 2 Kwartaal 4 Wiskunde Werkboek

R25.00

Description

Graad 2 Kwartaal 4 Wiskunde Werkboek
– Tel vorentoe en agtertoe
– Optel en Aftrek
– Minder en meer as
– Getalkaart
– Getalname
– Kleinste tot grootste
– Getallyn
– Ontbind getalle
– Vermenigvuldiging
– Geld
– Breuke
– Woordprobleme
– Groepering
– 2D Vorms
– Simmetrielyne
– Tyd Analoog 12 uur
– Meet lengte – skat
– Meet lengte
– Vergelyk metings
– Meet lengte – rangskik
– Meet gewig
– Meet massa
– Meet kapasiteit
– Datahantering Piktogram