Sale!

Graad 3 Algemene Werkkaart Pakket

Original price was: R57.50.Current price is: R15.00.

Description

Graad 3 Werkkaart Pakket
Sluit in Afrikaans, Engels en Wiskunde (In Afrikaans & English)

Afrikaans:
aai, oei, eeu, ooi klanke, byvoeglike naamwoorde, bywoorde, Meervoude, Woordeboek, Rangtelwoorde, Selfstandige naamwoorde, Stelsinne, vraagsinne en bevelsinne, Verkleinwoorde, Voegwoorde, Voornaamwoorde, Voorsetsels

English:
Adjectives, Adverbs, Conjunctions, Homophones, Dictonary, Nouns, Positional Flash Cards, Prepositions, Pronouns, Verbs

Wiskunde:
Getalkaarte, Breuke, Deelsomme, Getalname en Simbole, Ontbind getalle, Tyd Analoog en Digitaal, Voor, na en tussen, Getalwaardes, Halvering, Optel, Reekse en Getalreël, Vergelyk, Vermenigvuldig